עצבו סטנסיל בתוכנת ®Silhouette Studio

הדביקו את הסטנסיל למשטח הזכוכית

מרחו את משחת ההטבעה

נגבו את עודפי המשחה