עצב את היצירה בתוכנה

חתוך את הויניל בעזרת המכשיר

הנח והדק נייר אפליקציה על הויניל

העבר את חיתוכי הויניל ליצירה שלך