הנח את החומר שלך על משטח ™PixScan

צלם תמונה במצלמה או סורק

יבא התמונה שלך לתוך ®Silhouette Studio והוסף קווי חיתוך.