עצבו סטנסיל

הדביקו סרט העברה לעיצוב שלכם

הניחו את העיצוב על הפרויקט, והוסיפו דיו

קלפו את הסטנסיל והניחו לדיו להתייבש